Βιομηχανικά έργα


Μακροχρόνια εμπειρία σε εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων και ατμού. Ειδίκευση σε έργα απαιτήσεων, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία.