ΕLPEN Φαρμακευτική βιομηχανία

Τροφοδοσία δύο (2) λεβητών ζεστού νερού ισχύος 1.200 kw.

Eγκατάσταση υπόγειας δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας 15.000 lt καθώς επίσης ηλεκτρικού εξαερωτή 300 kg/h.

Κατασκευή δικτύου κεντρικής γραμμής 80m με σωλήνα πολυαιθυλενίου SDR 11, PE 80, διαμέτρου Φ90. .