Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (SKG) – Αεροδρόμιο Ρόδου (RHO) – Fraport Regional Airports of Greece S.A

Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση 76 ρυθμιστών στροφών για τον έλεγχο ανεμιστήρων των ΚΚΜ.

Διαμόρφωση πινάκων κίνησης με αντικατάσταση ασφαλειών και τοποθέτηση ρελλέ διαρροής τύπου Β.

Προμήθεια, εγκατάσταση και καλωδίωση νέων modules για επικοινωνία με BMS αεροδρομίου.