Αφοί Χρ. Γιούλη Ο.Ε

Αδειοδότηση μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου

Κατασκευή σωληνουργικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Autogas. Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης.