Ξενοδοχείο ΙΟΝΙΑΝ.

Εγκατάσταση υγραερίου για τροφοδοσία είκοσι (20) επαγγελματικών συσκευών. (show cooking, μαγειρίου, pool bar) και λεβητοστασίου.

Εγκατάσταση κεντρικής σωληνογραμμής 100 m με σωλήνα πολυαιθυλενίου SDR 11, PE 80, διαμέτρου Φ63..