ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (AMP)

ΒΙ.ΠΕ Πατρών

Κατασκευή νέας γραμμής ατμού.

Σύνδεση ατμογεννήτριας.