Αναλαμβάνουμε την μηχανολογική μελέτη οποιασδήποτε εγκατάστασης σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εργοστάσια,
πρατήρια καυσίμων, από την εκπόνηση μέχρι την τελική άδεια. Το γραφείο μας είναι εξοπλισμό με το κατάλληλο λογισμικό,
ενώ υπάρχει μεγάλη εμπειρία και βαθιά γνώση της νομοθεσίας.

Παράλληλα, στο μελετητικό κομμάτι, μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης
της παραγωγικής διαδικασίας, βάσει της πολύχρονης εμπειρίας μας σε βιομηχανικά και ενεργειακά έργα.
Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ΑΤΕΧ (ζώνες αντιεκρηκτικότητας), μελέτες αντικεραυνικής προστασίας, πυροπροστασίας, κλπ.

  • ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
  • ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ