Φάρμα Μητσόπουλος Α.Ε.

Εγκατάσταση υγραερίου για τροφοδοσία δεκαοκτώ (18) επαγγελματικών μηχανών γύρου, βάρους 300 kg.

Εγκατάσταση ανίχνευσης υγραερίου με ανιχνευτές αντιεκρηκτικού τύπου και αυτόματου συστήματος κατάσβεσης.

Κατασκευή ανοξείδωτου δικτύου τροφοδοσίας ζεστού νερού.