Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Κατασκευή εναλλάκτη συστήματος θέρμανσης 82 αυλών από χαλκό Φ18.

Κατασκευή δύο (2) θερμαντήρων 61 και 43 αυλών, αντίστοιχα.