Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αχαΐας & Νήσων Σ.Π.Ε

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 199,80 κW, αποτελούμενο από 370 φωτοβολταϊκά πλαίσια.